การสอนทางไกลด้วยระบบ ZOOM ระบบ Zoom ขณะนี้ มีให้ใช้ 2 ระบบ คือ

1. Zoom Basic เป็นชุดฟรีที่เปิดให้ใช้ได้ไม่จำกัด USER แต่ต้องใช้ภายใต้ 2 เงื่อนไข คือ

1.1 ผู้เข้าร่วม ได้ไม่เกิน 100 คน
1.2 สามารถเปิดใช้ได้ครั้งละ 40 นาที ระบบจะทำการดีดออก แต่สามารถ log in เข้าไปใช้งานใหม่ได้ ( จากการได้เข้าไปทดลองใช้ บ้างครั้งสามารถเข้าไปใช้ได้นานร่วม 2 ชั่วโมงไม่ถูกดีดออกก็มี)

2. Zoom Pro ซึ่งเป็น ชุดเต็มรูปแบบ ใช้สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ สามารถใช้ได้ไม่จำกัด เวลา และ จำนวนผู้เข้าร่วม ได้ ถึง 250 คน ทางวิทยาเขตสุราษฎร์ ได้รับสิทธิ์ มา 8 Account โดยได้มีการ จัดตั้งไว้ใช้ห้องประชุมทางไกล และได้เซ็ตเป็น รหัสประจำห้องเรียนที่ ได้ใช้เพื่อการเรียนการสอนที่มีนักศึกษาจำวนวน ตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป โดย อาจารย์ผู้สอนสามารถ ใช้ LINKประจำห้องที่จะสอน แจ้ง นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมเรียน และใช้ USERNAME และ PASSWORD เพื่อ log in เข้าใช้งาน ตามวันเวลา ของตารางสอนประจำห้องไปก่อน เพื่อ ไม่ให้ใช้งานชนกัน ตามประกาศข้างล่าง


ห้องเรียน Meeting ID LINK
Room01(UD266) 999-006-0001 https://thairen.zoom.us/my/srt1psu
Room02(UD267) 999-006-0002 https://thairen.zoom.us/my/srt2psu
Room03(UD358) 999-006-0003 https://thairen.zoom.us/my/srt3psu
Room04(UD357) 999-006-0004 https://thairen.zoom.us/my/srt4psu
Room05(UC226) 999-006-0005 https://thairen.zoom.us/my/srt5psu
Room06(UC328/1) 999-006-0006 https://thairen.zoom.us/my/srt6psu
Room07(UC328/2) 999-006-0007 https://thairen.zoom.us/my/srt7psu
Room08(SB309-310) 999-006-0008 https://thairen.zoom.us/my/srt8psu
Room09(ห้องนวัตกรรม) 999-006-0009 https://thairen.zoom.us/my/srt9psu
Room10(ห้องประชุม) 999-006-0010 https://thairen.zoom.us/my/srt10psu

หากพบปัญหาการใช้งานติดต่อ**

นายธวัชชัย อดิเทพสถิต
8891
tawatchai.a@psu.ac.th
นายจำเป็น ปรีชา
8899
champen.p@psu.ac.th
นางสาวชณัญทิตา สุทธิรักษ์
8898
saifon.su@psu.ac.th

บริการตอบคำถาม/ปัญการใช้การการสอน Online