การ login เข้าสู่ระบบ  การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว  การออกจากระบบ  การสร้างรายวิชา  การแก้ไขรายละเอียด/ซ่อนรายวิชา การลบรายวิชา ผู้ใช้จะไม่สามารถลบรายวิชาได้ด้วยตนเอง ต้องทำการแจ้งชื่อวิชาที่ต้องการจะลบมาที่อีเมล lms-support@group.psu.ac.th ผู้ที่แจ้งลบจะต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เป็น Teacher ในรายวิชา  การ login เข้าสู่ระบบ  การนำรายวิชาที่สอนเสร็จแล้วกลับมาใช้ซ้ำใหม่ (Reset course)  การดูรายวิชาในมุมมองของ Student  การเพิ่มสิทธิ์ Teacher  การเพิ่มสิทธิ์ Student โดยการนำเข้าข้อมูลจากทะเบียนกลาง  การเริ่มแก้ไขข้อมูลในรายวิชา (Turn editing on)  การแก้ไขหัวข้อ Topic  การใช้งาน Label การอัพโหลดไฟล์เอกสาร  การอัพโหลดไฟล์ zip โหลดไฟล์ภาพแบบไม่ให้แสดงผลในหน้าแรกของรายวิชา การอัพโหลดไฟล์ภาพแบบให้แสดงผลในหน้าแรกของรายวิชา  การอัพโหลดไฟล์วิดีโอ  การสร้างลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก  การนำวิดีโอบน Youtube มาใช้งานโดยไม่ให้แสดงผลในหน้าแรกของรายวิชา การนำวิดีโอบน Youtube มาใช้งานโดยให้แสดงผลในหน้าแรกของรายวิชา การสร้างลิงก์ไปยัง Google Drive  การใช้งาน Page  การสร้าง Assignment  การส่งการบ้าน (มุมมองของ Student)  การดาวน์โหลดการบ้าน  การให้คะแนนแบบ Quick grading  การดูคะแนนการบ้าน (มุมมองของ Student) การให้คะแนนโดยกรอกข้อมูลในไฟล์ Excel

หากพบปัญหาการใช้งานติดต่อ**

นายธวัชชัย อดิเทพสถิต
8891
tawatchai.a@psu.ac.th
นายจำเป็น ปรีชา
8899
champen.p@psu.ac.th
นางสาวชณัญทิตา สุทธิรักษ์
8898
saifon.su@psu.ac.th

บริการตอบคำถาม/ปัญการใช้การการสอน Online