การ login เข้าสู่ระบบ  การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว  การออกจากระบบ  การสร้างรายวิชา  การแก้ไขรายละเอียด/ซ่อนรายวิชา การลบรายวิชา ผู้ใช้จะไม่สามารถลบรายวิชาได้ด้วยตนเอง ต้องทำการแจ้งชื่อวิชาที่ต้องการจะลบมาที่อีเมล lms-support@group.psu.ac.th ผู้ที่แจ้งลบจะต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เป็น Teacher ในรายวิชา  การ login เข้าสู่ระบบ  การนำรายวิชาที่สอนเสร็จแล้วกลับมาใช้ซ้ำใหม่ (Reset course)  การดูรายวิชาในมุมมองของ Student  การเพิ่มสิทธิ์ Teacher  การเพิ่มสิทธิ์ Student โดยการนำเข้าข้อมูลจากทะเบียนกลาง  การเริ่มแก้ไขข้อมูลในรายวิชา (Turn editing on)  การแก้ไขหัวข้อ Topic  การใช้งาน Label การอัพโหลดไฟล์เอกสาร  การอัพโหลดไฟล์ zip โหลดไฟล์ภาพแบบไม่ให้แสดงผลในหน้าแรกของรายวิชา การอัพโหลดไฟล์ภาพแบบให้แสดงผลในหน้าแรกของรายวิชา  การอัพโหลดไฟล์วิดีโอ  การสร้างลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก  การนำวิดีโอบน Youtube มาใช้งานโดยไม่ให้แสดงผลในหน้าแรกของรายวิชา การนำวิดีโอบน Youtube มาใช้งานโดยให้แสดงผลในหน้าแรกของรายวิชา การสร้างลิงก์ไปยัง Google Drive  การใช้งาน Page  การสร้าง Assignment  การส่งการบ้าน (มุมมองของ Student)  การดาวน์โหลดการบ้าน  การให้คะแนนแบบ Quick grading  การดูคะแนนการบ้าน (มุมมองของ Student) การให้คะแนนโดยกรอกข้อมูลในไฟล์ Excel
การสอนทางไกลด้วยระบบ ZOOM ระบบ Zoom ขณะนี้ มีให้ใช้ 2 ระบบ คือ

1. Zoom Basic เป็นชุดฟรีที่เปิดให้ใช้ได้ไม่จำกัด USER แต่ต้องใช้ภายใต้ 2 เงื่อนไข คือ

1.1 ผู้เข้าร่วม ได้ไม่เกิน 100 คน
1.2 สามารถเปิดใช้ได้ครั้งละ 40 นาที ระบบจะทำการดีดออก แต่สามารถ log in เข้าไปใช้งานใหม่ได้ ( จากการได้เข้าไปทดลองใช้ บ้างครั้งสามารถเข้าไปใช้ได้นานร่วม 2 ชั่วโมงไม่ถูกดีดออกก็มี)

2. Zoom Pro ซึ่งเป็น ชุดเต็มรูปแบบ ใช้สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ สามารถใช้ได้ไม่จำกัด เวลา และ จำนวนผู้เข้าร่วม ได้ ถึง 250 คน ทางวิทยาเขตสุราษฎร์ ได้รับสิทธิ์ มา 8 Account โดยได้มีการ จัดตั้งไว้ใช้ห้องประชุมทางไกล และได้เซ็ตเป็น รหัสประจำห้องเรียนที่ ได้ใช้เพื่อการเรียนการสอนที่มีนักศึกษาจำวนวน ตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป โดย อาจารย์ผู้สอนสามารถ ใช้ LINKประจำห้องที่จะสอน แจ้ง นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมเรียน และใช้ USERNAME และ PASSWORD เพื่อ log in เข้าใช้งาน ตามวันเวลา ของตารางสอนประจำห้องไปก่อน เพื่อ ไม่ให้ใช้งานชนกัน ตามประกาศข้างล่าง


รหัสการเข้าใช้งานในแต่ละห้อง

ห้องเรียน Meeting ID LINK
Room01(UD266) 999-006-0001 https://thairen.zoom.us/my/srt1psu
Room02(UD267) 999-006-0002 https://thairen.zoom.us/my/srt2psu
Room03(UD358) 999-006-0003 https://thairen.zoom.us/my/srt3psu
Room04(UD357) 999-006-0004 https://thairen.zoom.us/my/srt4psu
Room05(UC226) 999-006-0005 https://thairen.zoom.us/my/srt5psu
Room06(UC328/1) 999-006-0006 https://thairen.zoom.us/my/srt6psu
Room07(UC328/2) 999-006-0007 https://thairen.zoom.us/my/srt7psu
Room08(ห้องประชุมคณะวิทย์ฯ) 999-006-0008 https://thairen.zoom.us/my/srt8psu
Room09(ห้องประชุมคณะศิลป์) 999-006-0009 https://thairen.zoom.us/my/srt9psu
Room10(ห้องประชุม) 999-006-0010 https://thairen.zoom.us/my/srt10psu
ห้องประชุม 214 999-006-0214 https://thairen.zoom.us/my/srtpso214
ห้องประชุม 215 999-006-0215 https://thairen.zoom.us/my/srtpso3

หากพบปัญหาการใช้งานติดต่อ**

นายธวัชชัย อดิเทพสถิต
8891
tawatchai.a@psu.ac.th
นายจำเป็น ปรีชา
8899
champen.p@psu.ac.th
นางสาวชณัญทิตา สุทธิรักษ์
8898
saifon.su@psu.ac.th

บริการตอบคำถาม/ปัญการใช้การการสอน Online