Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

19 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

แจ้งรายการโอนเงินเข้าบัญชีบุคลากร/นักศึกษา วันที่ 01.06.61 - 10.07.61

10 กรกฎาคม พ.ศ.2561

แจ้งรายการโอนเงินเข้าบัญชีบุคลากร/นักศึกษา วันที่ 01.06.61 - 10.07.61

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

10 กรกฎาคม พ.ศ.2561

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

แจ้งรายการโอนเงินเข้าบัญชีบุคลากร/นักศึกษา วันที่ 01.05.61 - 31.05.61

19 มิถุนายน พ.ศ.2561

แจ้งรายการโอนเงินเข้าบัญชีบุคลากร/นักศึกษา วันที่ 01.05.61 - 31.05.61

รับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรม

14 มิถุนายน พ.ศ.2561

รับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรม

นักเรียน แห่สอบสัมภาษณ์

11 มิถุนายน พ.ศ.2561

นักเรียน แห่สอบสัมภาษณ์ "ม.อ.สุราษฎร์ธานี" กับสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานในยุค Thailand 4.0

ตอนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มาศึกษาดูงาน

11 มิถุนายน พ.ศ.2561

ตอนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มาศึกษาดูงาน

พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติแมลงหนอนปลอกน้ำ ครั้งที่ 16

5 มิถุนายน พ.ศ.2561

พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติแมลงหนอนปลอกน้ำ ครั้งที่ 16

28 เม.ย. 2561 จัดพิธีมอบธงและส่งตัวแทนนักวิ่งเข้าร่วมวิ่ง

4 พฤษภาคม พ.ศ.2561

28 เม.ย. 2561 จัดพิธีมอบธงและส่งตัวแทนนักวิ่งเข้าร่วมวิ่ง "อันดามัน-อ่าวไทย"

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ระดับจังหวัด) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560

4 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ระดับจังหวัด) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560

20 เม.ย. 2561 จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ำหลวงพ่อฯ ขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2561

4 พฤษภาคม พ.ศ.2561

20 เม.ย. 2561 จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ำหลวงพ่อฯ ขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2561

แจ้งรายการโอนเงินเข้าบัญชีบุคลากร/นักศึกษา วันที่ 01.04.61 - 30.04.61

1 พฤษภาคม พ.ศ.2561

แจ้งรายการโอนเงินเข้าบัญชีบุคลากร/นักศึกษา วันที่ 01.04.61 - 30.04.61

หน้า : 1, 2, 3 ... 117, 118, 119