Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร

5 มิถุนายน พ.ศ.2562

ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร

แจ้งรายการโอนเงินเข้าบัญชีบุคลากร/นักศึกษา วันที่ 01เม.ย. - 22 พ.ค. 2562

23 พฤษภาคม พ.ศ.2562

แจ้งรายการโอนเงินเข้าบัญชีบุคลากร/นักศึกษา วันที่ 01เม.ย. - 22 พ.ค. 2562

ม.อ.สุราษฎร์ฯ จัดการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3

16 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ม.อ.สุราษฎร์ฯ จัดการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3

ม.อ. ร่วมกับ Hochschule Osnabrucek พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

16 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ม.อ. ร่วมกับ Hochschule Osnabrucek พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

เวทีการรับฟังและระดมความคิดเห็นจากผู้รับบริการ (Voice of customer)

13 พฤษภาคม พ.ศ.2562

เวทีการรับฟังและระดมความคิดเห็นจากผู้รับบริการ (Voice of customer)

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

10 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

ม.อ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ร.10

7 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ม.อ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ร.10

ชาว ม.อ.สุราษฎร์ฯ พร้อมใจ

2 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ชาว ม.อ.สุราษฎร์ฯ พร้อมใจ "ปลูกต้นรวงผึ้ง"

ขอเชิญร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 252

30 เมษายน พ.ศ.2562

ขอเชิญร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 252

นักเรียนจากทั่วภาคใต้ แห่เข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 ที่ ม.อ.สุราษฎร์ธานี

18 เมษายน พ.ศ.2562

นักเรียนจากทั่วภาคใต้ แห่เข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 ที่ ม.อ.สุราษฎร์ธานี

18 เมษายน พ.ศ.2562

"การจัดการศึกษายุคใหม่ ตามความต้องการของสังคม

รดน้ำขอพรอุปนายกสภามหาวิทยาลัยและประธานสภาวิทยาเขต ประเพณีไทยวันสงกรานต์

18 เมษายน พ.ศ.2562

รดน้ำขอพรอุปนายกสภามหาวิทยาลัยและประธานสภาวิทยาเขต ประเพณีไทยวันสงกรานต์

หน้า : 1, 2, 3 ... 123, 124, 125