Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

รับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรม

14 มิถุนายน พ.ศ.2561

รับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรม

นักเรียน แห่สอบสัมภาษณ์

11 มิถุนายน พ.ศ.2561

นักเรียน แห่สอบสัมภาษณ์ "ม.อ.สุราษฎร์ธานี" กับสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานในยุค Thailand 4.0

ตอนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มาศึกษาดูงาน

11 มิถุนายน พ.ศ.2561

ตอนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มาศึกษาดูงาน

พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติแมลงหนอนปลอกน้ำ ครั้งที่ 16

5 มิถุนายน พ.ศ.2561

พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติแมลงหนอนปลอกน้ำ ครั้งที่ 16

28 เม.ย. 2561 จัดพิธีมอบธงและส่งตัวแทนนักวิ่งเข้าร่วมวิ่ง

4 พฤษภาคม พ.ศ.2561

28 เม.ย. 2561 จัดพิธีมอบธงและส่งตัวแทนนักวิ่งเข้าร่วมวิ่ง "อันดามัน-อ่าวไทย"

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ระดับจังหวัด) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560

4 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ระดับจังหวัด) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560

20 เม.ย. 2561 จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ำหลวงพ่อฯ ขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2561

4 พฤษภาคม พ.ศ.2561

20 เม.ย. 2561 จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ำหลวงพ่อฯ ขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2561

แจ้งรายการโอนเงินเข้าบัญชีบุคลากร/นักศึกษา วันที่ 01.04.61 - 30.04.61

1 พฤษภาคม พ.ศ.2561

แจ้งรายการโอนเงินเข้าบัญชีบุคลากร/นักศึกษา วันที่ 01.04.61 - 30.04.61

พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษา

30 เมษายน พ.ศ.2561

พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษา "โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านยาง"

ม.อ. สุราษฎร์ แถลงการจัดงาน NR Trade Show & International Seminars ครั้งยิ่งใหญ่

24 เมษายน พ.ศ.2561

ม.อ. สุราษฎร์ แถลงการจัดงาน NR Trade Show & International Seminars ครั้งยิ่งใหญ่

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561

21 เมษายน พ.ศ.2561

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561

เจ๋ง!!! นักศึกษา ม.อ.สุราษฎร์ฯ คว้ารางวัลจากโครงการ PSU Spelling Bee Season 2 (TOEIC Vocabs)

4 เมษายน พ.ศ.2561

เจ๋ง!!! นักศึกษา ม.อ.สุราษฎร์ฯ คว้ารางวัลจากโครงการ PSU Spelling Bee Season 2 (TOEIC Vocabs)

หน้า : 1, 2, 3 ... 117, 118, 119