Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

2 เมษายน พ.ศ.2564

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้ในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

31 มีนาคม พ.ศ.2564

พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้ในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

18 มีนาคม พ.ศ.2564

พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีทำบุญเลี้ยงพระเปิดอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พื้นที่ทุ่งใสไช

15 มีนาคม พ.ศ.2564

พิธีทำบุญเลี้ยงพระเปิดอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พื้นที่ทุ่งใสไช

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ได้ที่เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติใน

15 มีนาคม พ.ศ.2564

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ได้ที่เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติใน "งานคุณค่าสงขลานครินทร์" ประจำปี 2564

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ทุ่งใสไช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สู่การเป็นพื้นที่นวัตกรรมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน

4 มีนาคม พ.ศ.2564

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ทุ่งใสไช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สู่การเป็นพื้นที่นวัตกรรมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน

ม.อ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธี “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2564

2 มีนาคม พ.ศ.2564

ม.อ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธี “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2564

บุคลากรดีเด่น ของสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562

25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

บุคลากรดีเด่น ของสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562

ทีมงานยุวชนอาสา ม.อ. สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่อำเภอไชยา วางแผนเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ทีมงานยุวชนอาสา ม.อ. สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่อำเภอไชยา วางแผนเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

ม.อ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา วันวิภาวดีรังสิตรำลึก ครบรอบ 44 ปี

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ม.อ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา วันวิภาวดีรังสิตรำลึก ครบรอบ 44 ปี

สอบสัมภาษร์เพื่อคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2564

29 มกราคม พ.ศ.2564

สอบสัมภาษร์เพื่อคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

13 มกราคม พ.ศ.2564

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

หน้า : 1, 2, 3, ... 131, 132, 133