Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  ความต้องการอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์

13 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ความต้องการอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ม.สงขลานครินทร์จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร

3 กรกฎาคม พ.ศ.2563

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ม.สงขลานครินทร์จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร

ม.อ.สุราษฎร์ธานี ลงนามความร่วมมือกับโรงพยาบาลท่าฉาง มุ่งจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน  (Work Integrated Learning : WIL)

26 มิถุนายน พ.ศ.2563

ม.อ.สุราษฎร์ธานี ลงนามความร่วมมือกับโรงพยาบาลท่าฉาง มุ่งจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)

ม.อ.สุราษฎร์ธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 รองรับการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL)

15 มิถุนายน พ.ศ.2563

ม.อ.สุราษฎร์ธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 รองรับการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL)

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน พ.ศ.2563

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประชุมระดมความคิดเห็นประเด็นการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรชายฝั่ง

29 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมระดมความคิดเห็นประเด็นการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรชายฝั่ง

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

29 พฤษภาคม พ.ศ.2563

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

รายการ แหลงข่าวชาวใต้ พูดคุยประเด็น ม.อ.สุราษฎร์ธานี กับการฟื้นฟูเศษฐกิจหลังโควิด-19

29 พฤษภาคม พ.ศ.2563

รายการ แหลงข่าวชาวใต้ พูดคุยประเด็น ม.อ.สุราษฎร์ธานี กับการฟื้นฟูเศษฐกิจหลังโควิด-19

พิธีตอกเสาเข็มเสาเอกของโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ พื้นที่ทุ่งใสไช

27 พฤษภาคม พ.ศ.2563

พิธีตอกเสาเข็มเสาเอกของโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ พื้นที่ทุ่งใสไช

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ส่งมอบความห่วงใยอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

1 พฤษภาคม พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ส่งมอบความห่วงใยอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

ส่งมอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

29 เมษายน พ.ศ.2563

ส่งมอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สนับสนุนส่งมอบเครื่องฆ่าเชื้อในหน้ากาก หน้ากากผ้า และเจลล้างมือแอลกอฮอล์

23 เมษายน พ.ศ.2563

ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สนับสนุนส่งมอบเครื่องฆ่าเชื้อในหน้ากาก หน้ากากผ้า และเจลล้างมือแอลกอฮอล์

หน้า : 1, 2, 3, ... 127, 128, 129