Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

นักศึกษาชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครกู้ภัย  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี

5 พฤศจิกายน พ.ศ.2553

นักศึกษาชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครกู้ภัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี

ชมภาพข่าวผู้บริหาร วข.สุราษฎร์ธานีแสดงความยินดีกับ ผอ.รร.สุราษฎร์ธานี

1 พฤศจิกายน พ.ศ.2553

ชมภาพข่าวผู้บริหาร วข.สุราษฎร์ธานีแสดงความยินดีกับ ผอ.รร.สุราษฎร์ธานี

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยนิทรรศการฯ

29 ตุลาคม พ.ศ.2553

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยนิทรรศการฯ

ขอเชิญชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่

28 ตุลาคม พ.ศ.2553

ขอเชิญชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่

ม.อ.สุราษฎร์ธานีร่วมกับชุมชนจัดรูปแบบขบวนแห่เรือพนมพระ

27 ตุลาคม พ.ศ.2553

ม.อ.สุราษฎร์ธานีร่วมกับชุมชนจัดรูปแบบขบวนแห่เรือพนมพระ

ชมภาพข่าววิทยาเขตสุราษฎร์ธานีร่วมพิธีตักบาตร

27 ตุลาคม พ.ศ.2553

ชมภาพข่าววิทยาเขตสุราษฎร์ธานีร่วมพิธีตักบาตร

ชมภาพข่าววิทยาเขตสุราษฎร์ธานีร่วมพิธีวางพวงมาลา

27 ตุลาคม พ.ศ.2553

ชมภาพข่าววิทยาเขตสุราษฎร์ธานีร่วมพิธีวางพวงมาลา

ขอเชิญร่วมพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า ม.อ. สุราษฎร์ธานี

26 ตุลาคม พ.ศ.2553

ขอเชิญร่วมพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า ม.อ. สุราษฎร์ธานี

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมสอบสัมภาษณ์ โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และโครงการใช้คะแนน GAT/PAT

21 ตุลาคม พ.ศ.2553

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมสอบสัมภาษณ์ โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และโครงการใช้คะแนน GAT/PAT

โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา  โดยวิธีพิเศษ  โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน

20 ตุลาคม พ.ศ.2553

โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมแสดงความยินดี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

12 ตุลาคม พ.ศ.2553

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมแสดงความยินดี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดพิธีมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์โนรี ใจใส่ และอาจารย์ชญานิน ปรัชญานุสรณ์

12 ตุลาคม พ.ศ.2553

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดพิธีมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์โนรี ใจใส่ และอาจารย์ชญานิน ปรัชญานุสรณ์

หน้า : 1, 2, 3 ... 124, 125, 126, 127, 128