Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เปิดจองหอพักผ่านเวบไซต์สำหรับนักศึกษาใหม่

1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

เปิดจองหอพักผ่านเวบไซต์สำหรับนักศึกษาใหม่

ขอเชิญนักศึกษาทุกท่าน  เข้าประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ ประจำปี 2/2553

1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

ขอเชิญนักศึกษาทุกท่าน เข้าประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ ประจำปี 2/2553

ประกาศงดรับ สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ ศศ.บ. และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บธ.บ.ในโครงการตั้งใจดีมีที่เรียน รอบสาม

1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

ประกาศงดรับ สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ ศศ.บ. และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บธ.บ.ในโครงการตั้งใจดีมีที่เรียน รอบสาม

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนส่องแสงพณิชยการ

31 มกราคม พ.ศ.2554

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนส่องแสงพณิชยการ

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ การสอบคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้

31 มกราคม พ.ศ.2554

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ การสอบคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้

ชมภาพข่าว โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา

19 มกราคม พ.ศ.2554

ชมภาพข่าว โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา

ชมภาพข่าว โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ

15 มกราคม พ.ศ.2554

ชมภาพข่าว โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ

เปิดจองหอพักผ่านเวบไซต์สำหรับนักศึกษาใหม่

12 มกราคม พ.ศ.2554

เปิดจองหอพักผ่านเวบไซต์สำหรับนักศึกษาใหม่

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554

10 มกราคม พ.ศ.2554

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพด้าน ICT สำหรับนักศึกษา

7 มกราคม พ.ศ.2554

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพด้าน ICT สำหรับนักศึกษา

ขอเชิญใช้สิทธ์เลือกตั้งองค์การนักศึกษา

7 มกราคม พ.ศ.2554

ขอเชิญใช้สิทธ์เลือกตั้งองค์การนักศึกษา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  โรงไฟฟ้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา มอ. สุราษฎร์ธานี

5 มกราคม พ.ศ.2554

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา มอ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1, 2, 3 ... 126, 127, 128 ... 131, 132, 133