Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมโครงการแสดงศิลปวัฒนธรรม 5 วิทยาเขต

26 ธันวาคม พ.ศ.2553

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมโครงการแสดงศิลปวัฒนธรรม 5 วิทยาเขต

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีต้อนรับคณะจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาบ้านนาสาร

26 ธันวาคม พ.ศ.2553

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีต้อนรับคณะจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาบ้านนาสาร

ขอเชิญคนรุ่นใหม่ ใจเกินร้อยเข้าร่วมแสดงและทีมงาน มอ.สุราษฎร์ธานี

23 ธันวาคม พ.ศ.2553

ขอเชิญคนรุ่นใหม่ ใจเกินร้อยเข้าร่วมแสดงและทีมงาน มอ.สุราษฎร์ธานี

ชมภาพข่าวโครงการ Capacity Building for Research and Monitoring of Marine Protected Areas

21 ธันวาคม พ.ศ.2553

ชมภาพข่าวโครงการ Capacity Building for Research and Monitoring of Marine Protected Areas

กำหนดการพิธีรับประกาศนียบัตรโครงการมัคคุเทศก์

21 ธันวาคม พ.ศ.2553

กำหนดการพิธีรับประกาศนียบัตรโครงการมัคคุเทศก์

ทีมฟุตบอลชายหาดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลในรายการมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 5 ธันวาคม 2553

13 ธันวาคม พ.ศ.2553

ทีมฟุตบอลชายหาดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลในรายการมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 5 ธันวาคม 2553

ชมภาพข่าววิทยาเขตสุราษฎร์ธานีร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

3 ธันวาคม พ.ศ.2553

ชมภาพข่าววิทยาเขตสุราษฎร์ธานีร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ชมภาพข่าวนักศึกษาทีมบริหารบริษัทจำลองศรีตรังนครินทร์เยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำดื่มตรา ?ศรีตรัง?

2 ธันวาคม พ.ศ.2553

ชมภาพข่าวนักศึกษาทีมบริหารบริษัทจำลองศรีตรังนครินทร์เยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำดื่มตรา ?ศรีตรัง?

ชมภาพข่าวคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ จัดอบรมพัฒนาทักษะความรู้ด้านการออมและการลงทุน

2 ธันวาคม พ.ศ.2553

ชมภาพข่าวคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ จัดอบรมพัฒนาทักษะความรู้ด้านการออมและการลงทุน

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจัดโครงการขับขี่ปลอดภัย

1 ธันวาคม พ.ศ.2553

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจัดโครงการขับขี่ปลอดภัย

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้นและหลักสูตรการสอนทนาภาจีน

26 พฤศจิกายน พ.ศ.2553

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้นและหลักสูตรการสอนทนาภาจีน

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมสอบสัมภาษณ์ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน

25 พฤศจิกายน พ.ศ.2553

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมสอบสัมภาษณ์ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน

หน้า : 1, 2, 3 ... 127, 128, 129 ... 131, 132, 133