Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการระบบรักษาความปลอดภัย ความสะอาด และสวนสนาม ตำแหน่ง พนักงานสวนและสนาม และพนักงานรักษาความสะอาด

12 ตุลาคม พ.ศ.2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการระบบรักษาความปลอดภัย ความสะอาด และสวนสนาม ตำแหน่ง พนักงานสวนและสนาม และพนักงานรักษาความสะอาด

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 1 อัตรา

12 ตุลาคม พ.ศ.2561

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรีด้านพลศึกษา)1 อัตรา

12 ตุลาคม พ.ศ.2561

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรีด้านพลศึกษา)1 อัตรา

รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ

12 ตุลาคม พ.ศ.2561

รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรม)

10 ตุลาคม พ.ศ.2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรม)

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ

1 ตุลาคม พ.ศ.2561

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่

1 ตุลาคม พ.ศ.2561

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่

ประกาศรับสมัครครูประจำการ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

21 กันยายน พ.ศ.2561

ประกาศรับสมัครครูประจำการ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรม)

20 กันยายน พ.ศ.2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรม)

เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรม)

10 กันยายน พ.ศ.2561

เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรม)

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

7 กันยายน พ.ศ.2561

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรม)

4 กันยายน พ.ศ.2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรม)

หน้า : 1, 2, 3 ... 77, 78, 79