Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

17 มิถุนายน พ.ศ.2564

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

16 มิถุนายน พ.ศ.2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

11 มิถุนายน พ.ศ.2564

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ ตำแหน่ง พนักงานสวนและสนาม 5 อัตรา

11 มิถุนายน พ.ศ.2564

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ ตำแหน่ง พนักงานสวนและสนาม 5 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

9 มิถุนายน พ.ศ.2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์

4 มิถุนายน พ.ศ.2564

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์

การสอบข้อเขียนบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

31 พฤษภาคม พ.ศ.2564

การสอบข้อเขียนบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

การสอบข้อเขียนบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

31 พฤษภาคม พ.ศ.2564

การสอบข้อเขียนบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

31 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ขขายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

21 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ขขายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำแหน่งวิศวกรโยธา

20 พฤษภาคม พ.ศ.2564

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำแหน่งวิศวกรโยธา

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

19 พฤษภาคม พ.ศ.2564

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

หน้า : 1, 2, 3 ... 98, 99, 100