Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

21 กันยายน พ.ศ.2563

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

21 กันยายน พ.ศ.2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 5 อัตรา

15 กันยายน พ.ศ.2563

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 5 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอนและสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

15 กันยายน พ.ศ.2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอนและสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานรับนักศึกษาใหม่)

28 สิงหาคม พ.ศ.2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานรับนักศึกษาใหม่)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง วิศวกร (STEM LAB) โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์

25 สิงหาคม พ.ศ.2563

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง วิศวกร (STEM LAB) โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการฯ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความสะอาด

24 สิงหาคม พ.ศ.2563

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการฯ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความสะอาด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง วิศวกร (STEM LAB)

20 สิงหาคม พ.ศ.2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง วิศวกร (STEM LAB)

ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

10 สิงหาคม พ.ศ.2563

ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ (บริหารการเงินหรือการเป็นผู้ประกอบการ)

10 สิงหาคม พ.ศ.2563

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ (บริหารการเงินหรือการเป็นผู้ประกอบการ)

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานรับนักศึกษาใหม่)

7 สิงหาคม พ.ศ.2563

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานรับนักศึกษาใหม่)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง วิศวกร (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ STEM LAB) โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ฯ (วมว.)

4 สิงหาคม พ.ศ.2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง วิศวกร (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ STEM LAB) โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ฯ (วมว.)

หน้า : 1, 2, 3 ... 93, 94, 95