Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

3 มีนาคม พ.ศ.2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอนและสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์

2 มีนาคม พ.ศ.2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอนและสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา

ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการ รคส. ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย และ พนักงานสวนและสนาม

5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการ รคส. ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย และ พนักงานสวนและสนาม

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

28 มกราคม พ.ศ.2564

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์

19 มกราคม พ.ศ.2564

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย/พนักงานสวนและสนาม

18 มกราคม พ.ศ.2564

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย/พนักงานสวนและสนาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ ตำแหน่ง  พนักงานรักษาความปลอดภัย

22 ธันวาคม พ.ศ.2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรม) 1 อัตรา

22 ธันวาคม พ.ศ.2563

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรม) 1 อัตรา

ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา

21 ธันวาคม พ.ศ.2563

ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 5 อัตรา

18 ธันวาคม พ.ศ.2563

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 5 อัตรา

หน้า : 1, 2, 3 ... 96, 97, 98