Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ

18 เมษายน พ.ศ.2562

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ

ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบัญชี จำนวน 1 อัตรา

10 เมษายน พ.ศ.2562

ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ขยายเวลารับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

10 เมษายน พ.ศ.2562

ขยายเวลารับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

4 เมษายน พ.ศ.2562

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (วุฒิปริญญาตรีทางด้านการกีฬา)

4 เมษายน พ.ศ.2562

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (วุฒิปริญญาตรีทางด้านการกีฬา)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ด้านประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

29 มีนาคม พ.ศ.2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ด้านประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

29 มีนาคม พ.ศ.2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ

25 มีนาคม พ.ศ.2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ด้านประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

22 มีนาคม พ.ศ.2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ด้านประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์กีฬาและนันทนาการ)

22 มีนาคม พ.ศ.2562

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์กีฬาและนันทนาการ)

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์กีฬาและนันทนาการ

22 มีนาคม พ.ศ.2562

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์กีฬาและนันทนาการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการ รคส. ตำแหน่ง พนักงานสวนและสนาม และพนักงานรักษาความสะอาด

22 มีนาคม พ.ศ.2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการ รคส. ตำแหน่ง พนักงานสวนและสนาม และพนักงานรักษาความสะอาด

หน้า : 1, 2, 3 ... 84, 85, 86