Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

19 ตุลาคม พ.ศ.2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ

19 ตุลาคม พ.ศ.2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ ตำแหน่ง พนักงานสวนและสนาม 7 อัตรา

11 ตุลาคม พ.ศ.2564

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ ตำแหน่ง พนักงานสวนและสนาม 7 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป้นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรม)

8 ตุลาคม พ.ศ.2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป้นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรม)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์

4 ตุลาคม พ.ศ.2564

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านเศรษฐศาสตร์

20 กันยายน พ.ศ.2564

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านเศรษฐศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรม)

17 กันยายน พ.ศ.2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรม)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอนและสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์

13 กันยายน พ.ศ.2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอนและสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ

13 กันยายน พ.ศ.2564

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านอาขีวอนามัยและความปลอดภัย

8 กันยายน พ.ศ.2564

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านอาขีวอนามัยและความปลอดภัย

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

27 สิงหาคม พ.ศ.2564

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรม)

27 สิงหาคม พ.ศ.2564

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรม)

หน้า : 1, 2, 3 ... 100, 101, 102