Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

19 ตุลาคม พ.ศ.2553

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

19 ตุลาคม พ.ศ.2553

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศผลการสอบคัดเลือก(ข้อเขียน)พนง.มหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้

11 ตุลาคม พ.ศ.2553

ประกาศผลการสอบคัดเลือก(ข้อเขียน)พนง.มหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้

ประกาศขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร จำนวน 1 อัตรา

6 ตุลาคม พ.ศ.2553

ประกาศขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

6 ตุลาคม พ.ศ.2553

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนง.เงินรายได้

4 ตุลาคม พ.ศ.2553

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนง.เงินรายได้

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้

30 กันยายน พ.ศ.2553

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้

22 กันยายน พ.ศ.2553

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนง.เงินรายได้

21 กันยายน พ.ศ.2553

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนง.เงินรายได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก(สัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้

16 กันยายน พ.ศ.2553

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก(สัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนง.เงินรายได้

9 กันยายน พ.ศ.2553

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนง.เงินรายได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนง.มหาวิทยาลัยและพนง.เงินรายได้

6 กันยายน พ.ศ.2553

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนง.มหาวิทยาลัยและพนง.เงินรายได้

หน้า : 1, 2, 3 ... 92, 93, 94, 95, 96