Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวสมัครงาน

ใบสมัครงาน สายวิชาการ

5 กรกฎาคม พ.ศ.2553

ใบสมัครงาน สายวิชาการ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ สายวิชาการ

5 กรกฎาคม พ.ศ.2553

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ สายวิชาการ

ประกาศผลการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) พนักงานมหาวิทยาลัย

5 กรกฎาคม พ.ศ.2553

ประกาศผลการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) พนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(ข้อเขียน)พนง.มหาวิทยาลัย

5 กรกฎาคม พ.ศ.2553

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(ข้อเขียน)พนง.มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พนักงานเงินรายได้

5 กรกฎาคม พ.ศ.2553

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พนักงานเงินรายได้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนง.มหาวิทยาลัย และพนง.เงินรายได้

28 มิถุนายน พ.ศ.2553

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนง.มหาวิทยาลัย และพนง.เงินรายได้

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา

15 มิถุนายน พ.ศ.2553

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(สอบส้มภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ด้านการจัดการโรงแรม การท่องเที่ยว และธุรกิจรหว่างประเทศ

15 มิถุนายน พ.ศ.2553

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(สอบส้มภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ด้านการจัดการโรงแรม การท่องเที่ยว และธุรกิจรหว่างประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์ ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ)

15 มิถุนายน พ.ศ.2553

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์ ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

10 มิถุนายน พ.ศ.2553

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้

9 มิถุนายน พ.ศ.2553

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(ข้อเขียน)พนง.มหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(โปรแกรมเมอร์)

8 มิถุนายน พ.ศ.2553

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(ข้อเขียน)พนง.มหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(โปรแกรมเมอร์)

หน้า : 1, 2, 3 ... , 94, 95, 96