Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบให้ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน ๑๐ ผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลบ้านดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มิถุนายน พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบให้ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน ๑๐ ผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลบ้านดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบให้ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน ๑๐ ผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มิถุนายน พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบให้ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน ๑๐ ผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขยายายเวลาสอบราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

7 มิถุนายน พ.ศ.2564

ขยายายเวลาสอบราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจวิเคราะห์โภชนาการ ความปลอดภัยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 10 ผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 งาน ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลบ้านดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7 มิถุนายน พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจวิเคราะห์โภชนาการ ความปลอดภัยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 10 ผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 งาน ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลบ้านดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจวิเคราะห์โภชนาการ ความปลอดภัยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 10 ผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 งาน (ตำบลบ้านทำเนียบ  อำเภอคีรีรัฐนิคม)

7 มิถุนายน พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจวิเคราะห์โภชนาการ ความปลอดภัยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 10 ผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 งาน (ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม)

ประกาศโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฏร์ธานี เรื่อง รับสมัครผู้เช่าร้านจำหน่ายอาหาร

27 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ประกาศโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฏร์ธานี เรื่อง รับสมัครผู้เช่าร้านจำหน่ายอาหาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า 10 ผลิตภัณฑ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า 10 ผลิตภัณฑ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะรายการจัดจ้างเหมา จำนวน 1 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโครงการของโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน สู่ Oleochemical แบบครบวงจรภายหลังผลกระทบ Covid-19 (กิจกรรมหลักที่ 3)

20 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะรายการจัดจ้างเหมา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโครงการของโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน สู่ Oleochemical แบบครบวงจรภายหลังผลกระทบ Covid-19 (กิจกรรมหลักที่ 3)

ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

20 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ประกาศผู้ชนะงานจัดจ้างเหมา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

20 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะงานจัดจ้างเหมา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารโรงจอดรถโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

29 เมษายน พ.ศ.2564

ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารโรงจอดรถโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ ณ พื้นที่ทุ่งใสไช อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 เมษายน พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ ณ พื้นที่ทุ่งใสไช อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : 1, 2, 3 ... 61, 62, 63