Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการปฏิบัติการงานวิจัยด้านเคมีประยุกต์ จำนวน 13 รายการ

7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการปฏิบัติการงานวิจัยด้านเคมีประยุกต์ จำนวน 13 รายการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีการยาง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง

17 ตุลาคม พ.ศ.2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีการยาง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง

ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง จัดทำเครื่องต้นแบบเชิงพาณิชย์ของการผลิตไบโอดีเซล จากกรดไขมันปาล์ม ด้วยเอสเทอริฟิเคชั่นที่ความร้อน และความดันสูง พร้อมอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก

15 ตุลาคม พ.ศ.2562

ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง จัดทำเครื่องต้นแบบเชิงพาณิชย์ของการผลิตไบโอดีเซล จากกรดไขมันปาล์ม ด้วยเอสเทอริฟิเคชั่นที่ความร้อน และความดันสูง พร้อมอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 เพิ่มเติม จำนวน 2 รายการ

3 ตุลาคม พ.ศ.2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 เพิ่มเติม จำนวน 2 รายการ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

3 ตุลาคม พ.ศ.2562

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง จัดทำเครื่องอุปกรณ์ทำบริสุทธิ์กลีเซอรีนด้วยวิธีการกรอง (Filter) พร้อมอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

30 กันยายน พ.ศ.2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง จัดทำเครื่องอุปกรณ์ทำบริสุทธิ์กลีเซอรีนด้วยวิธีการกรอง (Filter) พร้อมอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง จัดทำเครื่องต้นแบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันใช้แล้ว และน้ำมันปาล์ม สเตียรีนด้วยปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชั่นพร้อมอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

18 กันยายน พ.ศ.2562

ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง จัดทำเครื่องต้นแบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันใช้แล้ว และน้ำมันปาล์ม สเตียรีนด้วยปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชั่นพร้อมอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะงานจัดจ้างซ่อมแซมพื้นสนามหญ้า ฝ้าเพดาน แผ่นฉนวนกันความร้อน ของโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการ จำนวน 7 หลัง ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (งานเคลมประกันผลงาน) จำนวน 1 งาน

18 กันยายน พ.ศ.2562

ประกาศผู้ชนะงานจัดจ้างซ่อมแซมพื้นสนามหญ้า ฝ้าเพดาน แผ่นฉนวนกันความร้อน ของโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการ จำนวน 7 หลัง ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (งานเคลมประกันผลงาน) จำนวน 1 งาน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีการยาง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง

13 กันยายน พ.ศ.2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีการยาง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง

ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง จัดทำเครื่องผลิตกลีเซอรีน ด้วยวิธีการกลั่นและระบบไฟฟ้าจากส่วนกลางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กับตัวอาคาร Oleochemical พร้อมอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพกลีเซอรีน จำนวน 1 งาน

12 กันยายน พ.ศ.2562

ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง จัดทำเครื่องผลิตกลีเซอรีน ด้วยวิธีการกลั่นและระบบไฟฟ้าจากส่วนกลางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กับตัวอาคาร Oleochemical พร้อมอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพกลีเซอรีน จำนวน 1 งาน

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาประกวดราคางานจ้างเหมาจัดจ้างเหมาออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง เครื่องต้นแบบเชิงพาณิชย์ของการผลิตไบโอดีเซลจากกรดไขมันปาล์มด้วยเอสเทอริฟิเคชั่นที่ความร้อนและความดันสูง พร้อมอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพ จำนวน ๑ งาน

10 กันยายน พ.ศ.2562

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาประกวดราคางานจ้างเหมาจัดจ้างเหมาออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง เครื่องต้นแบบเชิงพาณิชย์ของการผลิตไบโอดีเซลจากกรดไขมันปาล์มด้วยเอสเทอริฟิเคชั่นที่ความร้อนและความดันสูง พร้อมอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพ จำนวน ๑ งาน

ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 กันยายน พ.ศ.2562

ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้า : 1, 2, 3 ... 45, 46, 47