Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้พลาสติกสำหรับอาคารหอประชุม และรองรับการใช้งานต่าง ๆ จำนวน 500 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 กันยายน พ.ศ.2563

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้พลาสติกสำหรับอาคารหอประชุม และรองรับการใช้งานต่าง ๆ จำนวน 500 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยการผลิตหอยทะเลเศรษฐกิจ จำนวน 1 งาน ของโครงการวิจัย “การผลิตและการพัฒนาคุณภาพหอยทะเลเศรษฐกิจ” พื้นที่ทุ่งใสไช ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 กันยายน พ.ศ.2563

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยการผลิตหอยทะเลเศรษฐกิจ จำนวน 1 งาน ของโครงการวิจัย “การผลิตและการพัฒนาคุณภาพหอยทะเลเศรษฐกิจ” พื้นที่ทุ่งใสไช ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รับสมัครร้านจำหน่ายอาหาร โรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

19 มิถุนายน พ.ศ.2563

รับสมัครร้านจำหน่ายอาหาร โรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ประกาศผู้ชนะรายการจัดจ้าง ออกแบบ ฯ จำนวน 2 รายการ ของงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 มิถุนายน พ.ศ.2563

ประกาศผู้ชนะรายการจัดจ้าง ออกแบบ ฯ จำนวน 2 รายการ ของงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง จัดทำเครื่องต้นแบบ Supercritical CO2 พร้อมระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพปาล์ม สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีแบบครบวงจร จากงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

17 มิถุนายน พ.ศ.2563

ประกาศประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง จัดทำเครื่องต้นแบบ Supercritical CO2 พร้อมระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพปาล์ม สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีแบบครบวงจร จากงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง จัดทำเครื่องอุปกรณ์ทำบริสุทธิ์กลีเซอรีนด้วยวิธีการกรอง (Filter) พร้อมอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพ สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีแบบครบวงจร จากงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

9 มิถุนายน พ.ศ.2563

ประกาศประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง จัดทำเครื่องอุปกรณ์ทำบริสุทธิ์กลีเซอรีนด้วยวิธีการกรอง (Filter) พร้อมอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพ สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีแบบครบวงจร จากงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศร่างประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง จัดทำเครื่องต้นแบบ Supercritical CO2 พร้อมระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพปาล์ม สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีแบบครบวงจร จากงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

5 มิถุนายน พ.ศ.2563

ประกาศร่างประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง จัดทำเครื่องต้นแบบ Supercritical CO2 พร้อมระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพปาล์ม สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีแบบครบวงจร จากงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 รายการจัดจ้างก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการวิจัยการผลิตหอยทะเลเศรษฐกิจ

26 พฤษภาคม พ.ศ.2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 รายการจัดจ้างก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการวิจัยการผลิตหอยทะเลเศรษฐกิจ

ประกาศประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง จัดทำ เครื่อง Ultrasound และอุปกรณ์ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชั่นสำหรับสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากกรดไขมันปาล์ม สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีแบบครบวงจร จากงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

20 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ประกาศประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง จัดทำ เครื่อง Ultrasound และอุปกรณ์ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชั่นสำหรับสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากกรดไขมันปาล์ม สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีแบบครบวงจร จากงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง จัดทำเครื่องผลิตครีมเทียมโดยการทำแห้ง (Spray Dry)  สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีแบบครบวงจร จากงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

20 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ประกาศประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง จัดทำเครื่องผลิตครีมเทียมโดยการทำแห้ง (Spray Dry) สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีแบบครบวงจร จากงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 เพิ่มเติม จำนวน 2 รายการ

19 พฤษภาคม พ.ศ.2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 เพิ่มเติม จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการปฏิบัติการงานวิจัยด้านเคมีประยุกต์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการปฏิบัติการงานวิจัยด้านเคมีประยุกต์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้า : 1, 2, 3 ... 53, 54, 55