Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีการยาง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง

19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีการยาง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ปาล์มสู่อุตสาหกรรม Oleochemical   พร้อมระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม   วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ปาล์มสู่อุตสาหกรรม Oleochemical พร้อมระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำอาคารบริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม   วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำอาคารบริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นระเหยตัวอย่างพร้อมเครื่องทำแห้งเยือกแข็งระบบสูญญากาศ

19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นระเหยตัวอย่างพร้อมเครื่องทำแห้งเยือกแข็งระบบสูญญากาศ

ร่างประกาศประกวดราคารายการเครื่องปั่นระเหยตัวอย่างพร้อม จำนวน 1 เครื่อง

12 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ร่างประกาศประกวดราคารายการเครื่องปั่นระเหยตัวอย่างพร้อม จำนวน 1 เครื่อง

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ปาล์มสู่อุตสาหกรรม Oleochemical พร้อมระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

12 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ปาล์มสู่อุตสาหกรรม Oleochemical พร้อมระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารบริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

12 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารบริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียนสำหรับวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

12 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียนสำหรับวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงรั้วลวดหนามทุ่งใสไช   วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   ตำบลมะขามเตี้ย   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

12 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงรั้วลวดหนามทุ่งใสไช วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องห่อหุ้มตัวอย่าง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เครื่อง

8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องห่อหุ้มตัวอย่าง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เครื่อง

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องห่อหุ้มตัวอย่าง

6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องห่อหุ้มตัวอย่าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน้า : 1, 2, 3 ... 36, 37, 38