Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคารายการจ้างปรับปรุงห้องประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน

25 เมษายน พ.ศ.2562

ประกาศประกวดราคารายการจ้างปรับปรุงห้องประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 เพิ่มเติม จำนวน 3 รายการ

24 เมษายน พ.ศ.2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 เพิ่มเติม จำนวน 3 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

22 เมษายน พ.ศ.2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศผู้ชนะรายการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะ 2 ตอน จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก

19 เมษายน พ.ศ.2562

ประกาศผู้ชนะรายการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะ 2 ตอน จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก

ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์การศึกษา  ครุภัณฑ์ประจำหอพักนักศึกษา และซากวัสดุต่างๆ จำนวน 43 รายการ

10 เมษายน พ.ศ.2562

ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ประจำหอพักนักศึกษา และซากวัสดุต่างๆ จำนวน 43 รายการ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 รายการราคาซื้อครุภัณฑ์ในโครงการปฏิบัติการงานวิจัยด้านเคมีประยุกต์ จำนวน ๑๕ รายการ

5 เมษายน พ.ศ.2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 รายการราคาซื้อครุภัณฑ์ในโครงการปฏิบัติการงานวิจัยด้านเคมีประยุกต์ จำนวน ๑๕ รายการ

ยกเลิกประกาศเชิญชวนงานก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีการยาง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง

3 เมษายน พ.ศ.2562

ยกเลิกประกาศเชิญชวนงานก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีการยาง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะ 2 ตอน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

29 มีนาคม พ.ศ.2562

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะ 2 ตอน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ปาล์มสู่อุตสาหกรรม Oleochemical   พร้อมระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม   วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

14 มีนาคม พ.ศ.2562

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ปาล์มสู่อุตสาหกรรม Oleochemical พร้อมระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยกเลิกงานปรับปรุงห้องน้ำอาคารบริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

14 มีนาคม พ.ศ.2562

ยกเลิกงานปรับปรุงห้องน้ำอาคารบริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะ 2 ตอน จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 มีนาคม พ.ศ.2562

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะ 2 ตอน จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะ 2 ตอน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

11 มีนาคม พ.ศ.2562

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะ 2 ตอน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้า : 1, 2, 3 ... 40, 41, 42