Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์หม้อนึ่งฆ่าเชื้อพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์หม้อนึ่งฆ่าเชื้อพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานทาสีผนังภายนอก อาคารหอพักนักศึกษา เชี่ยวหลาน-นางยวน จำนวน 1 งาน

6 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานทาสีผนังภายนอก อาคารหอพักนักศึกษา เชี่ยวหลาน-นางยวน จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรอยร้าวผนังภายนอกอาคารโดยวิธีการโรยตัว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรอยร้าวผนังภายนอกอาคารโดยวิธีการโรยตัว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุรายการสารเคมี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Oleochemical เพื่อใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพปาล์มน้ำมัน PV,IV,FFA,SP, TBAR และอื่นๆ จำนวน 34 รายการ (กิจกรรมที่ 4) จัดซื้อครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 เมษายน พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุรายการสารเคมี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Oleochemical เพื่อใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพปาล์มน้ำมัน PV,IV,FFA,SP, TBAR และอื่นๆ จำนวน 34 รายการ (กิจกรรมที่ 4) จัดซื้อครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และอาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 งาน

27 เมษายน พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และอาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 งาน

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์หม้อนึ่งฆ่าเชื้อพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด จากโครงการการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครั้งที่2

27 เมษายน พ.ศ.2565

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์หม้อนึ่งฆ่าเชื้อพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด จากโครงการการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครั้งที่2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อบ่อผ้าใบ ขนาด 100 ลบ.ม. จำนวน 20 บ่อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 เมษายน พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อบ่อผ้าใบ ขนาด 100 ลบ.ม. จำนวน 20 บ่อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยาย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขนาด 150 ที่นั่ง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 เมษายน พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยาย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขนาด 150 ที่นั่ง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Oleochemical  ที่มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ อย่างน้อย ๕ ผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ ชุด (ประกอบด้วย ๕ รายการ)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 เมษายน พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Oleochemical ที่มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ อย่างน้อย ๕ ผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ ชุด (ประกอบด้วย ๕ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเครื่องผลิตอาหารปลา ประกอบด้วยเครื่องอัดเม็ดอาหารปลาแบบลอยน้ำ เครื่องบดแบบพัดลมดูด เครื่องผสมวัตถุดิบแบบแนวนอน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 เมษายน พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเครื่องผลิตอาหารปลา ประกอบด้วยเครื่องอัดเม็ดอาหารปลาแบบลอยน้ำ เครื่องบดแบบพัดลมดูด เครื่องผสมวัตถุดิบแบบแนวนอน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกการประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์หม้อนึ่งฆ่าเชื้อพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด จากโครงการการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 เมษายน พ.ศ.2565

ประกาศยกเลิกการประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์หม้อนึ่งฆ่าเชื้อพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด จากโครงการการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้า : 1, 2, 3 ... 72, 73, 74