Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะ 2 ตอน จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะ 2 ตอน จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 รายการงานจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะ 2 ตอน จำนวน 1 คัน

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 รายการงานจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะ 2 ตอน จำนวน 1 คัน

ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อเครื่องวัดความหนืดอาหารข้น วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 มกราคม พ.ศ.2562

ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อเครื่องวัดความหนืดอาหารข้น วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศเชิญชวนงานปรับปรุงห้องน้ำอาคารบริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

24 มกราคม พ.ศ.2562

ยกเลิกประกาศเชิญชวนงานปรับปรุงห้องน้ำอาคารบริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยกเลิกประกาศเชิญชวนงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ปาล์มสู่อุตสาหกรรม Oleochemical  พร้อมระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

24 มกราคม พ.ศ.2562

ยกเลิกประกาศเชิญชวนงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ปาล์มสู่อุตสาหกรรม Oleochemical พร้อมระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงรั้วลวดหนามทุ่งใสไช  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

23 มกราคม พ.ศ.2562

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงรั้วลวดหนามทุ่งใสไช วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีการยาง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง

21 มกราคม พ.ศ.2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีการยาง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วลวดหนามทุ่งใสไช วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

14 มกราคม พ.ศ.2562

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วลวดหนามทุ่งใสไช วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำอาคารบริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

14 มกราคม พ.ศ.2562

ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำอาคารบริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีการยาง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง

14 มกราคม พ.ศ.2562

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีการยาง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ปาล์มสู่อุตสาหกรรม Oleochemical  พร้อมระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

14 มกราคม พ.ศ.2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ปาล์มสู่อุตสาหกรรม Oleochemical พร้อมระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนืดอาหารข้น วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 มกราคม พ.ศ.2562

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนืดอาหารข้น วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้า : 1, 2, 3 ... 39, 40, 41