Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อให้บริการเครื่องซัก-อบผ้าอัตโนมัติ ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  เลขที่ 3/2566

29 มีนาคม พ.ศ.2566

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อให้บริการเครื่องซัก-อบผ้าอัตโนมัติ ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เลขที่ 3/2566

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการและวิจัยชีวภาพของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน จากเงินกองทุน His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 มีนาคม พ.ศ.2566

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการและวิจัยชีวภาพของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน จากเงินกองทุน His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟภายในและภายนอกอาคาร วิทยาเขตสุราษฎรฺธานี  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน จากเงินงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

7 มีนาคม พ.ศ.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟภายในและภายนอกอาคาร วิทยาเขตสุราษฎรฺธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน จากเงินงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเช่าร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าอื่นๆ ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเช่าร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าอื่นๆ ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างงานกันซึ้มหอพักนักศึกษา 3 (พวงผกา) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างงานกันซึ้มหอพักนักศึกษา 3 (พวงผกา) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟภายในและภายนอกอาคารของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ครั้งที่ 3

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟภายในและภายนอกอาคารของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ครั้งที่ 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนสาขาทรัพยากรประมง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนสาขาทรัพยากรประมง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางไปยังที่พักบุคลากร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางไปยังที่พักบุคลากร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพกายภาพเคมีและชีวภาพรองรับการจัดทำมาตรฐาน RSPO สำหรับกิจกรรมที่ 3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพกายภาพเคมีและชีวภาพรองรับการจัดทำมาตรฐาน RSPO สำหรับกิจกรรมที่ 3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการและวิจัยชีวภาพของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการและวิจัยชีวภาพของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟภายในและภายนอกอาคารของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ครั้งที่ 3

10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟภายในและภายนอกอาคารของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ครั้งที่ 3

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการและวิจัยชีวภาพของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการและวิจัยชีวภาพของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้า : 1, 2, 3 ... 81, 82, 83