Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบเครื่องเสียงห้อง LC Hall อาคารศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 มกราคม พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบเครื่องเสียงห้อง LC Hall อาคารศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 มกราคม พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันพร้อมชุดกำจัดไอสารเคมี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 มกราคม พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันพร้อมชุดกำจัดไอสารเคมี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายขนาด 200 ที่นั่ง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 มกราคม พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายขนาด 200 ที่นั่ง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายขนาด 80 ที่นั่ง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 มกราคม พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายขนาด 80 ที่นั่ง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายขนาด 300 ที่นั่ง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 มกราคม พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายขนาด 300 ที่นั่ง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายขนาด 500 ที่นั่ง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 มกราคม พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายขนาด 500 ที่นั่ง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอัฒจันทร์โรงยิมนีเซียม ศูนย์กีฬาและนันทนาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

11 มกราคม พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอัฒจันทร์โรงยิมนีเซียม ศูนย์กีฬาและนันทนาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบน้ำประปาบริเวณพื้นที่ทุ่งใสไช  ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

6 มกราคม พ.ศ.2564

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบน้ำประปาบริเวณพื้นที่ทุ่งใสไช ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องสมุด Learning Space & E-Libraly For You อาคารศูนย์การเรียนรู้ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 ธันวาคม พ.ศ.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องสมุด Learning Space & E-Libraly For You อาคารศูนย์การเรียนรู้ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันพร้อมชุดกำจัดไอสารเคมี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 เครื่อง ของงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

29 ธันวาคม พ.ศ.2563

ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันพร้อมชุดกำจัดไอสารเคมี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 เครื่อง ของงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต ณ  พื้นที่ทุ่งใสไช  ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

25 ธันวาคม พ.ศ.2563

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต ณ พื้นที่ทุ่งใสไช ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน้า : 1, 2, 3 ... 60, 61, 62