Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาเพื่อรองรับมาตรฐาน RSPO จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 34 รายการ สำหรับกิจกรรมหลัก ที่ 2 ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน สู่ Oleochemical

20 ตุลาคม พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาเพื่อรองรับมาตรฐาน RSPO จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 34 รายการ สำหรับกิจกรรมหลัก ที่ 2 ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน สู่ Oleochemical

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก

14 ตุลาคม พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องวัดปริมาณพันธุกรรมในระดับนาโน ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ตุลาคม พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องวัดปริมาณพันธุกรรมในระดับนาโน ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อเครื่องชั่งทศนิยม 5 ตำแหน่ง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง

8 ตุลาคม พ.ศ.2564

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อเครื่องชั่งทศนิยม 5 ตำแหน่ง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องผสมกาว ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ตุลาคม พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องผสมกาว ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 10 ผลิตภัณฑ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ตุลาคม พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 10 ผลิตภัณฑ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการยื่นซองเสนอราคางานจ้างก่อสร้างบ้านพักนักวิจัยอาวุโส  พื้นที่ทุ่งใสไช  ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี    จำนวน 1 งาน

5 ตุลาคม พ.ศ.2564

ประกาศผลผู้ชนะการยื่นซองเสนอราคางานจ้างก่อสร้างบ้านพักนักวิจัยอาวุโส พื้นที่ทุ่งใสไช ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาเพื่อรองรับมาตรฐาน RSPO จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 29 รายการ สำหรับกิจกรรมหลัก ที่ 1 ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน สู่ Oleochemical

5 ตุลาคม พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาเพื่อรองรับมาตรฐาน RSPO จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 29 รายการ สำหรับกิจกรรมหลัก ที่ 1 ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน สู่ Oleochemical

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ 10 ผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด (ประกอบด้วย 40 รายการ) ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 ตุลาคม พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ 10 ผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด (ประกอบด้วย 40 รายการ) ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ สำหรับวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยวิธีการคัดเลือก

1 ตุลาคม พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ สำหรับวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยวิธีการคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบ จัดทำบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ 10 ผลิตภัณฑ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ตุลาคม พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบ จัดทำบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ 10 ผลิตภัณฑ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพกายภาพ เคมี และชีวภาพผลิตภัณฑ์ จำนวน 10 ตัวอย่าง จำนวน 1 งาน ของโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน สู่ Oleochemical แบบครบวงจรภายหลังผลกระทบ Covid-19 (กิจกรรมหลักที่ 4)

22 กันยายน พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพกายภาพ เคมี และชีวภาพผลิตภัณฑ์ จำนวน 10 ตัวอย่าง จำนวน 1 งาน ของโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน สู่ Oleochemical แบบครบวงจรภายหลังผลกระทบ Covid-19 (กิจกรรมหลักที่ 4)

หน้า : 1, 2, 3 ... 64, 65, 66