Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562( 26 กันยายน พ.ศ.2561)

 

 

รับนักศึกษาด้วยระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562

ได้เริ่มต้นแล้ว โดยปีนี้จะประกอบไปด้วย 5 รอบ 


ในส่วนของ TCAS รอบที่ 1 (แฟ้มสะสมผลงาน) จะเริ่มในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 

เตรียมพบกับโครงการ และโอกาศดี ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้เร็ว ๆ นี้

ผ่านเว็บเพจ "รับนักศึกษาใหม่ ม.อ. สุราษฎร์ธานี"