Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ผบ.หน่วยซีล บรรยายพิเศษ “การกู้ภัยถ้ำหลวงในมุมมองของ SEAL และการพัฒนาสู่อนาคต”( 21 สิงหาคม พ.ศ.2561)

 17 สิงหาคม 2561 วันแรกของการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อหลัก 50 ปี ม.อ.สืบต่อพระปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ “2561 ม.อ.วิชาการ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้รับเกียรติจาก พล.ร.ต.อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ หรือ (ผบ.หน่วยซีล) บรรยายพิเศษเรื่อง “การกู้ภัยถ้ำหลวงในมุมมองของ SEAL และการพัฒนาสู่อนาคต” ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ ณ ถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย มาให้ความรู้ แนวคิดและถ่ายทอดประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินชีวิต ณ หอประชุมวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี