Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ประกาศรายชื่อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19 ประจำปีการศึกษา 2564( 14 มิถุนายน พ.ศ.2564)

 ประกาศรายชื่อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำปีการศึกษา 2564

"เฉพาะผู้สมัครตามวันเวลาที่กำหนด 28 พ.ค.- 6 มิ.ย.64 เท่านั้น"

 

.

 

ย้ำ !!! ให้ผู้สมัครดังรายชื่อข้างต้น สแกน QR Code เข้ากลุ่มตามลำดับรายชื่อของตนเอง ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.
และเตรียมพร้อมในไลน์กลุ่ม เพื่อรับฟังคำชี้แจงการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้สมัคร คลิก