Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวอบรม/สัมมนา


คณะวิทย์ ฯ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการเตรียมความพร้อมสมัครงานและสอบสัมภาษณ์( 17 สิงหาคม พ.ศ.2554)

           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 ทุกคน เข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการเตรียมความพร้อมสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี 2554 นี้ ให้มีศักยภาพเพียงพอและสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ ในวันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2554 เวลา 08.00 น. - 15.00 น. ณ  ห้อง UD266   ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ ประกอบด้วย (1) การเขียนประวัติและใบสมัครงานที่ดึงดูดใจให้หน่วยงานเรียกสอบสัมภาษณ์ บรรยายโดย ผศ.ดร. ผดุงศักดิ์   สุขสะอาด (2) การแต่งกาย แต่งหน้าทำผม ที่เหมาะสมสำหรับการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ บรรยายโดย อ. ณภัทรารัตน์  วิริยะกฤตนันท์ (Cindyhair Studio) (3) การจัดบูทแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอาง และอุปกรณ์จัดแต่งทรงผม จากร้านริชชี่ Health & Beauty Shop