Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวสมัครงาน


รายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบคัดเลือก(สัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ รคส. ตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำสำนักงานพัฒนาพื้นที่ทุ่งใสไช( 13 มกราคม พ.ศ.2565)

 รายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบคัดเลือก(สัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ รคส. ตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำสำนักงานพัฒนาพื้นที่ทุ่งใสไช Click