Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวสมัครงาน


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) ลูกจ้างชั่วคราวโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ตำแหน่ง ผู้จัดการหอพัก 1 อัตรา( 16 มีนาคม พ.ศ.2566)

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) ลูกจ้างชั่วคราวโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ตำแหน่ง ผู้จัดการหอพัก 1 อัตรา Click