Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


รับสมัครร้านจำหน่ายอาหาร โรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี( 19 มิถุนายน พ.ศ.2563)

ด้วยโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการร้านขายอาหารในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก