Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ ณ พื้นที่ทุ่งใสไช อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( 5 เมษายน พ.ศ.2564)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่  จำนวน 1 งาน  ณ พื้นที่ทุ่งใสไช  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด คลิก