ข่าวประชาสัมพันธ์

TitleAuthorDate
Update!!ค่ายืนยันสิทธิ์โครงการ วมว-62admin11/03/62
Update!!สัญญามอบตัวโครงการ วมว-62admin11/03/62
Update!!ใบมอบตัวโครงการ วมว-62admin11/03/62
Update!!payment_form scius รอบสอง (แก้ไข)admin03/01/62
Update!!ประกาศรับสมัครนักเรียน วมว ปีการศึกษา 2562admin25/07/61
Update!!ประกาศ รายชื่อนักเรียนหอพัก วมว. ปีการศึกษา 2561admin04/04/61
Update!!ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ วมว. ชั้น ม.5admin02/04/61
Update!!ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ วมว. ชั้น ม.6admin02/04/61
Update!!ใบแจ้งชำระค่าหอพักนักเรียนโครงการ วมว. ชั้น ม.5 และ ม.6admin02/04/61
Update!!มอบตัว ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (โครงการ วมว.) ปีการศึกษา 2561admin14/03/61
Update!!ใบมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 (โครงการ วมว.) ปีการศึกษา 2561admin07/03/61
Update!!สัญญามอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 (โครงการ วมว.) ปีการศึกษา 2561admin07/03/61
Update!!ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 (โครงการ วมว.) ปีการศึกษา 2561admin05/03/61
Update!!เอกสารยืนยันสิทธิ์ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว. ปีการศึกษา 2561admin14/02/61
Update!!ขั้นตอนปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว. ปีการศึกษา 2561admin14/02/61
Update!!Bill-Payment โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว. ปีการศึกษา 2561admin12/02/61
Update!!หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติadmin12/02/61
Update!!สัญญามอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2561admin12/02/61
Update!!ใบมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2561admin12/02/61
Update!!กำหนดการรายงานตัวและมอบตัวเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2561admin09/02/61
Update!!รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสองและมีสิทธิ์เข้าเรียน ม.4 โครงการ วมว.admin09/02/61
ขั้นตอนการชำระเงินการสอบรอบสอง ของโครงการ วมว. โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานีadmin25/12/60
bill payment ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบโครงการ วมว. รอบสองadmin25/12/60
ใบลานักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์admin28/08/60
Update!!ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ประจำปีการศึกษา 2561admin17/07/60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเงา วมว.) ประจำปีการศึกษา 2560 รอบพิเศษadmin21/04/60
สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.) ปีการศึกษา 2560 admin23/03/60
ใบชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.) ปีการศึกษา 2560 รอบพิเศษadmin23/03/60
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.)” โดยการกำกับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบพิเศษadmin23/03/60
ค่าธรรมเนียมการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.) ปีการศึกษา 2560 (กรณีจ่ายเพิ่ม) 5,000 บาทadmin16/03/60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเงา วมว.)admin16/03/60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.)” โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบเพิ่มเติม)admin10/03/60
 bill payment ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียน วมว. ชั้น ม.4 (โปรดชำระเงินภายในวันที่ 17 มี.ค.60)admin07/03/60
ชี้แจงค่าใช้จ่ายในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.4admin07/03/60
ใบสมัครห้องเงา วมว. ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)kruji27/02/60
สัญญามอบตัวการเข้าเป็นนักเรียน โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว.admin21/02/60
ใบมอบตัวนักเรียน โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว.admin21/02/60
เอกสารยืนยันสิทธิ์ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว.admin21/02/60
bill payment โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว.admin21/02/60
ขั้นตอนในการยืนยันสิทธิ์ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว.admin21/02/60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว.admin21/02/60
ใบชำระโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.)admin10/02/60
หนังสือโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.)admin10/02/60
ใบจ่ายเงินค่าสมัครห้องเงา รอบเพิ่มเติมadmin10/02/60
ประกาศโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.)” โดยการกำกับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบเพิ่มเติมadmin10/02/60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.)” โดยการกำกับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2560admin10/02/60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.)” โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2560admin25/01/60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบสองadmin09/01/60
ใบสมัครสอบโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.) ประจำปีการศึกษา 2560admin05/01/60
ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับ ดูแลของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสอง) admin23/12/59
ใบจ่ายเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์(ห้อง เงา วมว.) ปีการศึกษา 2560kruji23/12/59
ประกาศรับสมัคร โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.) ประจำปีการศึกษา 2560admin23/12/59
ใบจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการสอบโครงการ วมว. รอบสองadmin23/12/59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ประจำปีการศึกษา 2560 **(สำหรับนักเรียนที่เลือกศูนย์สุราษฎร์ธานี)**admin23/12/59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ประจำปีการศึกษา 2560admin23/12/59
โครงการ วมว. เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 admin
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสองและมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน วมว. ประจำปีการศึกษา 2559admin
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสองและมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4admin
รายชื่อผู้ผ่านการสอบรอบแรก โครงการ วมว. ระยะที่ 2admin