สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมวิชาการด้านการท่องเที่ยวและไมซ์ระดับนานาชาติ( 16 กันยายน พ.ศ.2565)

 

ดร.ชูศักดิ์ ชูศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดประชุมวิชาการด้านการท่องเที่ยวและไมซ์ระดับนานาชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายเขมพล อุ้ยตระกูล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)  ณ ห้องศรีวิชัย B โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565

 

กิจกรรมการจัดประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยว ระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไมซ์ซิตี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นศูนย์กลางของการจัดประชุมและนิทรรศการ ระดับภูมิภาคอาเซียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่นำร่อง ด้านการท่องเที่ยว ภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้อย่างมั่นใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย สามารถพื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ผ่อนคลายจิตใจท่ามกลางธรรมชาติ สร้างความสนุกสนาน และผ่อนคลายความเครียด ด้วยกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว อาทิเช่น สปา นวดแผนไทย การล้างพิษ การจัดการความเครียด กิจกรรมการดำน้ำ กิจกรรมงานฟูลมูน ปาร์ตี้ กิจกรรมทัวร์เดินปำและแคมป์ ประกอบกับผู้ประกอบการส่วนใหญ่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสำหรับกิจการ ด้านการท่องเที่ยว (SHA) จึงมีศักยภาพและความเหมาะสมภายใต้บริบท 5 ดี ของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีองค์ประกอบที่ดี ดังนี้ 1.แสงแดดดี คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งตากอากาศยอดนิยม เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ต่างชาติที่นิยมมาอาบแดด พักฟื้นสุขภาพหนีหนาวมาจากยุโรป ซึ่งเป็นธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวต้องการและเป็นที่ดึงดูดให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 2.อากาศดี คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ใคร ๆก็รู้จักในนามความสวยงามของทะเลบนเกาะสมุยหรือ Full Moon Party บนเกาะพะงันเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว นอกจากทะเลแล้วยังมีสถานที่โอบล้อมด้วยภูเขาและค่อนข้างสงบ และที่สำคัญคือ ปลอด PM2.5 เนื่องจากควันป่าจากอินโดนีเซียมาไม่ถึง จึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้เลือกที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3.อาหารดี คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นแหล่งผลิตอาหาร รวมทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์สินด้วยอาหารทางการเกษตร กลุ่มอาหารทะเล กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ไข่เค็มไชยา และผลไม้บรรจุกระป๋อง อาหารทะเลแช่แข็ง และอื่นๆ รวมถึงเป็นแหล่งอาหารที่มีอัตลักษณ์ได้รับ GI อาทิ เงาะนาสาร ทุเรียนคลองแสง และที่สำคัญคือความหลากหลายของรสชาติ และอาหารการกิน จากชาติ โดยเซฟระดับ 5 ดาว ไปจนถึง อาหารพื้นบ้าน อาหารประจำภาค ที่มีจุดเด่นที่มีส่วนประอบสมุนไพร อาทิเช่น ขมิ้นชันได้รับการยอมรับว่าสุราษฏร์ธานีเป็นแหล่งผลิตที่ดีที่สุดในโลก รวมสมุนไพรอื่น ๆ ที่ดีต่อการฟื้นฟูร่างกายภายหลังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจังหวัดสุราษฏร์ธานี มีระบบการบริการในการดูแลสุขภาพกายอยู่ระดับ ต้นๆของโลกโดยมีการพิจารณาจากปัจจัยต่างๆได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานด้านใช้จ่ายในการเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มีบริการทั้งโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน ที่มีคุณภาพของบุคลากรและระบบการดูแลล้านสาธารณสุข อาทิ แพทย์ พยาบาล และที่สำคัญ อาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีความพร้อมและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน เฝ้าระวังช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยความอดทนและเสียสละการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไมซ์ซิตี้จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี.