ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี( 21 ตุลาคม พ.ศ.2565)