การประเมินศักยภาพพลังงานลม ณ เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี( 14 มีนาคม พ.ศ.2555)