แนวทางการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ( 22 มีนาคม พ.ศ.2555)

                                                                                                       ชมวีดิโอการจัดกิจกรรมสถานการณ์จำลองของนักศึกษา