รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์( 11 ตุลาคม พ.ศ.2565)

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดงานบริหารทรัพย์สิน สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี Click