รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ( 26 ตุลาคม พ.ศ.2565)

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ Click