รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ รคส.( 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566)

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ รคส. Click