รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา( 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566)

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ Click