รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ตำแหน่ง ผู้จัดการหอพัก (ชาย) 1 อัตรา( 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566)

 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ตำแหน่ง ผู้จัดการหอพัก (ชาย) 1 อัตรา Click