ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา( 1 มีนาคม พ.ศ.2566)

 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา สังกัดโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง Click