ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องอัดอากาศสำหรับถังดำน้ำ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องอัดอากาศสำหรับถังดำน้ำ ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก