ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการและติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการ อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง จำนวน ๔ ห้อง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี( 14 ธันวาคม พ.ศ.2565)

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการและติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการ อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง จำนวน ๔ ห้อง ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด คลิก