ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางไปยังที่พักบุคลากร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางไปยังที่พักบุคลากร  จำนวน 1 งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด คลิก