Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

งาน

20 มีนาคม พ.ศ.2566

งาน "คืนสู่เหย้า..ชาวสงขลานครินทร์"

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)

17 มีนาคม พ.ศ.2566

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)

กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

9 มีนาคม พ.ศ.2566

กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

กิจกรรม PSU health and sports day

9 มีนาคม พ.ศ.2566

กิจกรรม PSU health and sports day

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF)

9 มีนาคม พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF)

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF)

9 มีนาคม พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF)

“วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2566

8 มีนาคม พ.ศ.2566

“วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2566

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “การจัดทำผลงานเพื่อขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น(Active Learning) ”

8 มีนาคม พ.ศ.2566

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “การจัดทำผลงานเพื่อขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น(Active Learning) ”

โครงการสภาอาจารย์สัญจรพบปะบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8 มีนาคม พ.ศ.2566

โครงการสภาอาจารย์สัญจรพบปะบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เปตองการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

1 มีนาคม พ.ศ.2566

เปตองการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ขอเชิญร่วมประกวดโครงงานสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566

27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ขอเชิญร่วมประกวดโครงงานสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566

การประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Universitas Pendidikan Ganesha

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

การประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Universitas Pendidikan Ganesha

หน้า : 1, 2, 3 ... 141, 142, 143