ข่าวแนะนำ

 

คณะและวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

faculty of science and industrial technology

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

faculty of liberal arts and management sciences

คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

faculty of innovative agriculture and fisheries

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

international college surat thani campus

  • ข่าวเด่น
  • งานวิจัย / บริการวิชาการ
  • ข่าวอบรม/สัมนา
  • ข่าวรับสมัครงาน
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  • ม.อ.เพื่อความยั่งยืน
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด

การติดต่อ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

Email Us

Call Us

077-278-801