ม.สงขลานครินทร์ สุราษฎร์ฯ กับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SDGs)( 19 สิงหาคม พ.ศ.2564)