กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565( 16 มิถุนายน พ.ศ.2565)

 

 


เหนื่อยใช่มั้ย !!! กับการวิ่งตามหาอะไรบางอย่าง

น้องใหม่ใสกิ้ง! ก่อนเปิดเทอมต้องทำอะไรเยอะแยะเต็มไปหมด

วันนี้แอดเลยสรุปปฏิทินคร่าวๆ ว่าก่อนเปิดเทอม น้องต้องทำอะไรบ้างที่สำคัญๆ

------------------------------------------------------

ในส่วนที่อยากคุยกับพี่ๆ แอดก็รวมข้อมูลไว้ให้แล้วเช่นกันครับ

- ทุนการศึกษาทุกประเภท กยศ. กรอ./ โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่/ นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)/ ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา/ ชั่วโมงกิจกรรม

ติดต่อที่งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 077 278 861 หรือ facebook : https://www.facebook.com/LearnPSUsurat

.

- การออกรหัสนักศึกษาใหม่/ การรายงานตัวนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์/ การลงทะเบียน/ การกรอกข้อมูลในระบบ สน. 12/การชำะเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา/ การเทียบโอนวิชาเรียน

ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 077 278 858 และ 077 278 859 หรือ Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100075901424594

.

- การจองหอพัก/ การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก/ การรายงานตัวเข้าหอพัก

ติดต่อ ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก โทรศัพท์ 077 278 828 077 278 829 และ 091 821 6151 หรือ Facebook : https://www.facebook.com/dorm.psusurat

.

- กรณีชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผิดภาคการศึกษา/ จ่ายผิดวิทยาเขต/ การชำระเงินไม่ขึ้นในระบบ SIS/ ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับเบิกจ่ายสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร

ติดต่องานคลัง โทรศัพท์ 077 278 817 หรือ LINE ID : 0992928717

 


แถมมมม !!! สำหรับการติดต่อคณะ/วิทยาลัย

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ 077 278 889 หรือ Facebook : https://www.facebook.com/ScitPsuSuratCampus

.

- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

โทรศัพท์ 077 278 873 หรือ Facebook : https://www.facebook.com/lams.surat.psu/

.

- วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ 077 278 866 หรือ Facebook : https://www.facebook.com/InterSuratPSU

.

- โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

โทรศัพท์ 077 278 862-3 หรือ Facebook : https://www.facebook.com/FIAFPSUSurat/