โครงการเครือข่ายแกนนำปฐมพยาบาล( 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565)

 

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2565) งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการเครือข่ายแกนนำปฐมพยาบาล โดยมีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านการปฐมพยาบาล เพื่อเป็นการสร้างแกนนำนักศึกษาฝ่ายพยาบาล สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในช่วงของการจัดโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา อัมรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นายณัฏฐ์ธนพล ช้างนรินทร์ รักษาการแทนหัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องอ่าวไทย ชั้น  2 อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม

 ผศ.ดร.นิตยา อัมรัตน์ กล่าวว่า การเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่เหตุการณ์เหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเวลา และไม่เลือกสถานที่ เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือพบผู้ป่วยกำลังต้องการความช่วยเหลือ สิ่งสำคัญคือ ผู้ให้การช่วยเหลือจำเป็นต้องมีสติ มีความรู้ และมีร่างกายที่พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น มิเช่นนั้นอาจเป็นการซ้ำเติมผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บให้อาการหนักยิ่งขึ้นได้ ดังนั้นการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลแบบถูกต้อง นับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง และอีกสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ดังพระราชปณิธานของพระราชบิดาที่ว่า ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง จึงเป็นหัวใจหลักของการจัดโครงการในครั้งนี้