วิทยาเขตเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี( 23 มิถุนายน พ.ศ.2565)

               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นำโดย ดร.อภิวัฒน์ อายุสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยอาจารย์จิรยุทธ์ จันทนพันธ์ และนายธวัชชัย ทองธรรมชาติ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เป็นตัวแทนวิทยาเขตเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี