กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1( 23 มิถุนายน พ.ศ.2565)

 20 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยรองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนสู่ “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี” ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ภูมิใจที่มีโอกาสเข้ามาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ และขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาใหม่ทุกคนก้าวหน้าพร้อมกัน ภายใต้ความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษา เพราะทุกคนคือ “ลูกพระบิดา” หลังจากนั้นผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกันสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และเข้าสู่พิธีบายศรีสู่ขวัญอัญเชิญบายศรี รับชมการแสดงรำบายศรีสู่ขวัญ คณะผู้บริหารและอาจารย์ร่วมผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ ซึ่งนับว่าเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่สร้างขวัญและกำลังใจได้เป็นอย่างดี ก่อนการใช้ชีวิตการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยของลูกพระบิดาทุกคน