โครงการ PSU@Surat Dog Friendly Community ม.อ.สุราษฎร์ธานี เปลี่ยนสุนัขจรเป็นสุนัขประจำถิ่น ด้วยการจัดการอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน( 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566)

 15 พ.ค. 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดกิจกรรมแรกในโครงการ PSU@Surat Dog Friendly Community ม.อ.สุราษฎร์ธานี เปลี่ยนสุนัขจรเป็นสุนัขประจำถิ่น ด้วยการจัดการอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน นำร่องโดย การจัดกิจกรรม “ทำหมัน ฉีดวัคซีน" เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ บริเวณหอพักนักศึกษา และอาคารที่พักบุคลากรภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ ได้ดำเนินการทำหมันสุนัข จำนวน 4 ตัว ทำหมันแมว จำนวน 1 ตัว พร้อมฉัดวัคซีน จำนวน 26 ตัว

#มีน้องหมารอหาบ้านอยู่หลายตัว สามารถเข้าเยี่ยมชมน้องหมาหรือสนใจสอบถามทางแชทเพจ Facebook : PSUsurat Dog Friendly Community หรือกดลิ้ง https://www.facebook.com/profile.php?id=100091155431420