พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดพัฒนาราม( 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566)

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 ดร.ขรรค์ชัย วงษ์ชนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้แทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนี