ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน การดำเนินงานด้านสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้( 9 สิงหาคม พ.ศ.2555)

 ปี 2555 นี้ เป็นปีครบรอบ 120 ปี ชาตกาลของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
 ซึ่งได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขไทยเป็นอย่างมาก
กระทรวงสาธารณสุขสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนี้
จึงได้จัดประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2555 ขึ้น ในหัวข้อ
"ก้าวตามรอยพระบาทที่มุ่งมั่น เพื่อสร้างสรรค์การแพทย์และการสาธารณสุขไทย"
จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2555
         โดยในปีนี้* สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(ม.อ.)*ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงสาธารณสุขให้รับผิดชอบวางแผนและประสานงานเพื่อจัดกิจกรรมศึกษาดูงานใน
5 พื้นที่ ให้กับคณะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากทั่วประเทศ
ดังนั้นจึงถือเป็นอีกกิจกรรมทางเลือกหนึ่งที่ผู้ร่วมงานจะได้มีประสบการณ์เรียนรู้การดำเนินงานด้านสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
        สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน วันที่ 13 กันยายน 2555
สามารถติดต่อสอบถาม และแจ้งชื่อพร้อมทั้งพื้นที่ศึกษาดูงานในประเด็นที่สนใจ
ได้ที่ วพส. โทร. 074-455150 (คุณเอมอ่อน) หรือ southern.rdh@gmail.com
 
รายละเอียดเพิ่มเติม Click