ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พนักงานเงินรายได้( 5 กรกฎาคม พ.ศ.2553)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์) พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click