ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(ข้อเขียน)พนง.มหาวิทยาลัย ( 5 กรกฎาคม พ.ศ.2553)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(ข้อเขียน) พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่งานบริการการศึกษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click