ประกาศผลการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) พนักงานมหาวิทยาลัย( 5 กรกฎาคม พ.ศ.2553)

ประกาศผลการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (โปรแกรมเมอร์) จำนวน 1 อัตรา ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click