รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(สัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ รคส. ตำแหน่ง ช่างทั่วไป( 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565)

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(สัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ รคส. ตำแหน่ง ช่างทั่วไป Click