ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ลูกจ้างโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์สุราษฎร์ธานี ตำแหน่ง ครูหอพัก 2 อัตรา( 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565)

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ลูกจ้างโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์สุราษฎร์ธานี ตำแหน่ง ครูหอพัก 2 อัตรา Click