รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราวโครงการ รคส. ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานสวน และพนักงานรักษาความสะอาด( 26 พฤษภาคม พ.ศ.2565)

 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราวโครงการ รคส. ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานสวน และพนักงานรักษาความสะอาด Click