รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์( 7 มิถุนายน พ.ศ.2565)

 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ Click