รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(สัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ รคส. ตำแหน่ง พนักงานสวนและสนามและพนักงานรักษาความสะอาด( 15 มิถุนายน พ.ศ.2565)

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(สัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ รคส. ตำแหน่ง พนักงานสวนและสนามและพนักงานรักษาความสะอาด Click